หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • โครงการจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงาน ทางการศึกษา พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร ...
  .. อ่านรายละเอียด .
17/03/66
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย
  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
17/03/66
 • การประชุม การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนปรับปรุงสถานีตำรวจชุมชนท่าแร่
  เทศบาลตำบลท่าแร่ คณะกรรมการชุมชนท่าแร่ และสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร ได้เชิญประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมการทอดผ้าผ่าสามัคคี ...
  .. อ่านรายละเอียด .
16/03/66
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
  ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าแร่วิทยา ต.ท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
03/03/66
 • การตรวจติดตามประเมินโรงฆ่าสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร
  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ออกหน่วยติดตามประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ ...
  .. อ่านรายละเอียด .
26/01/66
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้ได้เห็น
  ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ...
  .. อ่านรายละเอียด .
14/01/66
 • มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ และขอพรรับปีใหม่ 2566
  คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลท่าแร่ นำโดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ...

  .. อ่านรายละเอียด .
09/01/66
 • กิจกรรม ท่าแร่แล่นเด้อ งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  กิจกรรม ท่าแร่แล่นเด้อ ในงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  โดยได้รับเกียรติจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
25/12/65
 • การแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  การแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ) ในงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส
  ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
24/12/65
 • การแห่รถดาวใหญ่ งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  การแห่รถดาวใหญ่ ในงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  โดยได้รับเกียรติจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
23/12/65
 • งานสีสันแห่งหนองหาร งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  การแห่ดาวทางน้ำ ในงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
22/12/65
 • งานพาแลง งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  งานพาแลง ในงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
  กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
21/12/65
 • การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2565 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
9/12/65
 • งานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมกับ หน่วยงาน องค์กรเอกชน อาทิ จังหวัดสกลนคร โดย นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ...

  .. อ่านรายละเอียด .
29/11/65
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง งบการเงินเทศบาลตำบลท่าแร่ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2565
    ... 8 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 1 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไข ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 26 มกราคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    ... 29 ธันวาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566   
    ... 28 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2565  
    ... 4 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคตา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 20 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e-bidding) ... 20 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าแร่-โพนสวาง (ซอย 9)
    หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 1 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
    เสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 1) หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 1 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    ... 27 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    ... 27 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าแร่-โพนสวาง (ซอย 9) หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร
    ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 6 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้า
    สวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 1) หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 6 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ... 11 มกราคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา
เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com