Tharae News


โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562


       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมการมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเด็กนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 โดยมีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเด็กนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน  ...ภาพโครงการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ปรจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com