Tharae News


โครงการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินงานตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมการมอบใบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตร ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการ รวมถึง ให้กำลังใจกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ...

ภาพกิจกรรม โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com