Tharae News


งานประเพณี
แห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่
ประจำปี ค.ศ. 2018

       ... อลังการดาวบนดิน กับเทศกาลงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ประจำปี ค.ศ. 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลามาร์ติโน และอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โดยจัดกิจกรรมเปิดถนนคนเดินชมดาว มีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธาน การเปิดงานประเพณีคริสต์มาส มีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมการจัดนิทรรศการของโรงเรียน การแสดงของนักเรียนบนเวที พร้อมการแห่ขบวนดาวใหญ่ที่สวยงาม ตระการตา ในค่ำคืนของวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนบ้านท่าแร่ ...

ประมวลภาพ งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ประจำปี ค.ศ. 2018
ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ศาลามาร์ติโน และอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com