Tharae News


งานสีสันแห่งหนองหาร
ประเพณีคริสต์มาส
ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 งานสีสันแห่งหนองหาร การแห่ดาวทางน้ำ ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่ โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในงาน พร้อมชมโชว์การแห่ดาวทางอากาศ การแสดงประวัติการก่อตั้งบ้านท่าแร่ การแสดงของ 4 ชนเผ่า จังหวัดสกลนคร ...

งานสีสันแห่งหนองหาร งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022@ท่าแร่
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สวนสาธารณะดอนเกิน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com