Tharae News


งานสีสันแห่งหนองหาร
งานประเพณีแห่ดาว
เทศกาลคริสต์มาส
ประจำปี 2023

       ... เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 การเปิดงาน "สีสันแห่งหนองหาร "งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023@ท่าแร่ กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวและกล่าวถึงการแห่ดาวทางน้ำ โดย นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พิธีเปิดงาน "สีสันแห่งหนองหาร" โดย ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนันสนุนการจัดงาน การแสดงจากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร และชมรมบาสโลบ เทศบาลตำบลท่าแร่ การโชว์รถดาวใหญ่ บริเวณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่ และสวนสาธารณะดอนเกิน ท่าแร่ ...

"งานสีสันแห่งหนองหาร" ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ สวนสาธารณะดอนเกิน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com