Tharae News


งานประเพณี
แห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่
ค.ศ. 2020

       ... เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 กับค่ำคืน "ดาวบนดิน" ด้วยขบวนแห่ดาวใหญ่ และบรรยากาศความสวยงามของการประดับไฟของรถดาว อาคารบ้านเรือน ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ 2020 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน การกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ โดยพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี พระสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ..

ภาพกิจกรรม งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2020
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ชุมชนบ้านท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนครเทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com