Tharae News


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2566

       ... สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโชน์ "เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566" ณ สวนสาธารณะดอนเกิน หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีนายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร ประมงจังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าแร่ กำนันตำบลท่าแร่ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม ...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566
วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566
สวนสาธารณะดอนเกิน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com