Tharae News


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ... เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 จังหวัดสกลนคร โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนริมแม่น้ำคูคลอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ รพ.สต.ท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาชาวท่าแร่ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าเรือ บ้านท่าแร่ และบริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ...

ภาพการดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ บริเวณท่าแรือ บ้านท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com