Tharae News


จิตอาสาพัฒนา โครงการ
"ชาวสกลคร รักหนองหาร"

       ... เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ปลัดอาวุโส จิตอาสาพระราชทาน 904 ตชด.23 สกลนคร สถานีตำรวจชุมชนท่าแร่ เทศบาลตำบลท่าแร่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ "ชาวสกลนคร รักหนองหาร" ณ บริเวณสวนสาธารณะท่าเรือ ท่าแร่ ...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ "ชาวสกลนคร รักหนองหาร"
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
บริเวณสวนสาธารณะท่าเรือ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com