Tharae News


กิจกรรม
"จิตอาสาพัฒนา คู คลอง"

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ หน่วนงานราชการ ทต.หนองลาด ทต.ฮางโฮง ทต.เชียงเครือ ทต.ธาตุนาเวง ทต.เมืองทองท่าแร่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณท่าเรือ บ้านท่าแร่ โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืช รอบบริเวณริมฝั่งหนองหาร บ้านท่าแร่ ...

ภาพกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง"
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ บริเวณท่าเรือ บ้านท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com