Tharae News


วันลอยกระทง
ประจำปี 2564

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยการนำของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ จัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนชาวท่าแร่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ณ ริมฝั่งหนองหาร บริเวณท่าเรือ ท่าแร่ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีวจนพิธีกรรม โดยบาทหลวงสุรศักดิ์ พงษ์พิศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำที่ได้ล่วงเกินและบูชาพระคุณไปพร้อมกัน และขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และพี่น้องชาวท่าแร่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ..

ภาพกิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2564
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ริมฝั่งหนองหาร ท่าเรือ ท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com