Tharae News


กิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้ประชาชนชาวท่าแร่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ท่าเรือ ท่าแร่ ในการนี้ ได้จัดให้มีวัจนพิธีกรรม เพื่อรับพรก่อนร่วมกันลอยกระทง ...

ภาพกิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ท่าเรือ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com