Tharae News


การตรวจประเมิน
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน

       ... เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน รวมถึงบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ หน่วยปฏิบัติการเทศบาลตำบลท่าแร่ ...

การตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com