Tharae News


การมอบทรายอะเบท
ประจำปี 2565

       ... เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการส่งมอบทรายอะเบทให้กับ ผอ.รพ.สต.ท่าแร่ เพื่อส่งมอบต่อให้กับ อสม. ตำบลท่าแร่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวท่าแร่ ในการช่วยป้องกันและกำจัดไข่ลูกน้ำยุงลายในแต่ละบ้านเรือน ...

ภาพการมอบทรายอะเบท ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com