Tharae News


โครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อย
ประจำปีงบประมาณ 2562


       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 กองการศึกษา ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนำเด็กนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ และโรงเรียนท่าแร่วิทยา ศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านโบราณ ท่าแร่ พร้อมฝึกการทำดาว เพื่อเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ค.ศ. 2018 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2561 ...

ภาพโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ บ้านโบราณอุดมเดชวัฒน์ และบ้านแห่งดวงดาว ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com