Tharae News


การตรวจประเมิน
โรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2565

       ... เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) รอบที่ 2/2565 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยมี นางขนิษฐา สุดเสน่ห์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ และรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ สะอาด และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ...

การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) รอบที่ 2/2565
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com