Tharae News


หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณิชย์
ตรวจตลาดสดเทศบาล 2

       ... เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล พร้อมผู้อำนวยการกอง และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับนายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในการตรวจเยี่ยมชมตลาด ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและบริการ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักของพ่อค้าแม่ค้า ในการนี้ได้ติดสติ๊กเกอร์ เครื่องชั่งที่ผ่านมาตรฐาน และให้แนวทางการดำเนินงาน การดูแลรักษามาตรฐานของตลาด  ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบลท่าแร่ ...

ภาพหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาล 2
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com