Tharae News


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลตำบลปลาปาก

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยนายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู งานจากเทศบาลตำบลปลาปาก พร้อมต้อนรับนายผลิตสวัสดิ์  ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล จากเทศบาลตำบลปลาปาก ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลท่าแร่ ...

ภาพการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลาปาก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com