Tharae News


พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อน จากกรณีบ้านของนางแพง อำจุฬา และ นางนงลักษณ์ สมทรัพย์เจริญ ประชาชนพื้นที่ หมู่ 8 คุ้มสมานมิตร บ้านน้อยสามัคคี ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ถูกไฟไหม้ ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ...

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ บ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com