Tharae News


ประกาศสอบราคา
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
เทศบาลตำบลท่าแร่


ประกาศสอบราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .... อ่านรายละเอียด
    หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .... อ่านรายละเอียด
    การคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .... อ่านรายละเอียด
    ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งาน ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .... อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com