Tharae News


วันปิยมหาราช
ประจำปี 2561


       ... เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม โดยนายสิทธิโชค อินธิแสน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้วางพวงมาลา หน้าพระบรมอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 และมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม ...

ภาพกิจกรรม วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ลาน ร.5 จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com