Tharae News


โครงการสูงวัย ใส่ใตสุขภาพ
ประจำปี 2564


       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ชมรมแอโรบิคลานรวมใจท่าเรือตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการอบรมสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการอกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรม ได้ใส่ใจในการออกกำลังกาย ถึงแม้เว้นช่วงการเต้นแอโรคบิค ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แต่การออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอาจารย์ต่าย หัวหน้าทีมแอโรบิค สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (แยกบ้านธาตุ สกลนคร) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดท่าทางการออกกำลังกายใหม่ๆ และมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ...

ภาพการอบรมโครงการ อบรมสูงวัย ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com