Tharae News


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุรารัตน์ มุลเมืองแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยพนักงานกองการศึกษา ในนามตัวแทนเทศบาลตำบลท่าแร่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับ อปท. ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ...

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร บ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com