Tharae News


ต้อนรับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร พร้อมคณะทำงาน

       ... เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เลา 11.00 น. นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนริมฝั่งหนองหารบริเวณบ้านท่าแร่ ร่วมต้อนรับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงานหนองหารด้านที่ 4 ในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวรอบหนองหาร (ดอนสวรรค์-ท่าแร่-บ้านแป้น-ท่าวัด) และเสวนาสะท้อนปัญหา ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาริมฝั่งหนองหารบริเวณบ้านท่าแร่ ให้คณะได้รับทราบ ...

ภาพกิจกรรม การลงพื้นที่คณะทำงานพัฒนาหนองหารด้านที่ 4
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ บริเวณท่าเรือ บ้านท่าแร่ เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com