Tharae News


กิจกรรม
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       ... เมื่อวันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยในภาคเช้า ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พร้อมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และในภาคค่ำ นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล พร้อมตัวแทนพนักงานได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับทางจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ..

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com