Tharae News


กิจกรรม
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       ... เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว ประจำปีพุทธศักราช 2563  โดยในภาคเช้าได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พร้อมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และในภาคค่ำ นายสิทธิโชต อินธิแสน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมตัวแทนพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับทางจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ..

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com