Tharae News


การอบรม
โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
ประจำปี 2565

       ... เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้จัดอบรมการมัดผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งนี้ ได้นำกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม มี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ...

ภาพการอบรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com