Tharae News


พิธีเสกแท่นแม่พระ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าแร่

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินการเสกแท่นแม่พระฟาติมา เพื่อเป็นองค์อุปถัมภ์ของเทศบาล เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลอัญเชิญให้เสด็จมาคุ้มครองปกปักรักษาบุคลากร รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยมีพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นองค์ประธานในพิธีวจนพิธีกรรมเสกแท่นแม่พระ พร้อมคุณพ่ออุปสังฆราช, คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดท่าแร่ นายอำเภอเมืองสกลนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ...

ภาพพิธีเสกแท่นแม่พระฟาติมา สำนักงานเทสบาลตำบลท่าแร่
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com