Tharae News


โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
และชุมชนต้านยาเสพติด
ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชนต้านยาเสพติด "ท่าแฮ่เกมส์ 2019" ประจำปี 2562 โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เป็นประธาน พร้อม สมาชิกสภาประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และชุมชน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ...

ภาพโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชน และชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ สนามกีฬาเซนต์ลอเรนซ์ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com