Tharae News


เทศบาลตำบลพรรณานิคม
ดูงานโรงฆ่าสัตว์

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่, ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมพนักงาน ในการมาศึกษาและดูการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ ...

ภาพ ทต.พรรณานิคม ดูงานการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ ทต.ท่าแร่
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ณ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com