Tharae News


วันวิสาขบูชา
ประจำปี 2562       ... เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่โคมบัวบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 โดยมี นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจงหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com