Tharae News


กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2562

       ... เมื่อวันเสาร์ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่ โดยมีการจัดซุ้มต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม อาทิ จากโรงเรียนท่าแร่วิทยา โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าแร่ กศน.ตำบลท่าแร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ รวมทั้ง กองงานของเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาและช่วยเหลืองานในชุมชน โรงเรียน มีนายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภา และประชาชนชาวท่าแร่ ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมในกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com