Tharae News


กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2566

       ... เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" โดยมีดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ภายในกิจกรรม ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี และผู้ปกครองได้นำเด็กเข้าร่วมการละเล่นเกมต่างๆ การระบายสี การรับประทานอาหาร ขนม จากหน่วยงาน โรงเรียนในเขตเทศบาล พร้อมชมการแสดงของเด็กนักเรียน ...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com