Tharae News


การแข่งขันกีฬานักเรียน
ปฐมวัย
ของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 การแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าแร่วิทยา ต.ท่าแร่ อ.เมือง สกลนคร จ.สกลนคร ซึ่งเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นเจ้าภาพ มีจำนวน 11 เทศบาลเข้าร่วมในการแข่งขัน โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เทศบาลตำบลท่าแร่ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จากทุกโรงเรียน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมได้มอบธงให้กับเทศบาลตำบลดงมะไฟ ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 11 ต่อไป ...

การการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com