Tharae News


งานฉลองอาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
ครบ 140 ปี

       ... เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567 งานบุญฉลองวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และบ้านท่าแร่ ครบ 140 ปี แห่งพลังความเชื่อและศรัทธา ของพี่น้องชาวชุมชนบ้านท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พร้อมพิธีเสกศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์ โดยมี พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ชบวนนางรำ 140 คน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานครั้งนี้ ...

งานฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ครบ 140 ปี
วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]