Tharae News


การมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2567

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ได้ทำการส่งมอบทรายอะเบทให้กับ ผอ.รพ.สต.ท่าแร่ เพื่อส่งมอบต่อให้กับ อสม.ตำบลท่าแร่ ได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนของตนเอง ในการช่วยป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายแต่ละบ้านเรือน ...

การมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]