หน้าแรก 
 
  ส่งเมล์ถึงเรา      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแร่
         
   
   
   
นางสาวกรรณิกา พลบุตร
หัวหน้าสถานศึกษา
   
     
 
 
 
 
 
 
     
นางสาวอมรรัตน์ หลานเศรษฐา
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวอรวรรณ ยศรักษา
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวฤทัย สกนธวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสายทิพย์ อุระ
ผู้ดูแลเด็ก