Tharae News


การประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2566

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการแนะนำคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กฯ ผู้ปกครอง เข้าร่วมในการประชุม ...

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]