Tharae News


โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2567

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลคร และปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” รวมถึง การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การรักษาสัตว์ป่วย เช่น เห็บ เรื้อน และการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์จากผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ ...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
บริเวณศาลาท่าเรือ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]