ส่งเมล์ถึงเรา      
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่

 

ข้อมูลชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ชื่อชุมชน
พื้นที่ (ไร่)
ประธานชุมชน
หมายเหตุ
       
1. ชุมชนกลางเหนือ
51.63
             นายไมตรี          อินธิเสน
098-5853012
2. ชุมชนเฟื่องฟู
32.13
             นางลำพร          สารธิยากุล
084-4018289
3. ชุมชนกลางใต้
27.50
             นายพานิช         เถาวัลย์
098-2402988
4. ชุมชนท่าสะอาด
20.56
             นายณรงค์         ศรีษาวรรณ  
093-5499628
5. ชุมชนสามัคคี
86.25
             นายชัยณรงค์     มณีรัตน์
063-0129299
6. ชุมชนไทยเดิม
61.13
             นายบรรจง         คำสุขุม
087-2358245
7. ชุมชนสมประสงค์
170.00
             นายเพียร           ยงบรรทม
081-7749607
8. ชุมชนป่าหว้าน
70.63
             นายไกวิษ          กาแก้วกิตตินาวา
086-2201559
9. ชุมชนท่าเรือ
25.81
             นายกล้องเพชร   คำศรี
096-0203813
10. ชุมชนบ้านใหม่
73.00
            
11. ชุมชนท่าแร่เหนือ
41.50
             นายศิริพงษ์        เชียนพลแสน
081-0476959
12. ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์
36.19
             นายประพิศ        แสนปาก
083-3356784
13 .ชุมชนท่าแร่ใต้
165.38
             นายสมจิตต์       ค่ำจุน
091-6955409
14 .ชุมชนสมานมิตร
219.42
             นายประสิทธิ์      บริบูรณ์
087-9559706
15. ชุมชนสร้างแก้ว
130.00
             นายมังกร          สว่างศรี
085-9254066
 
หมายเหตุ : ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2564


แผนที่แสดงที่ตั้งของชุมชนในเขตเทศบาล