Tharae News


มอบบ้าน
ผู้สูงอายุและคนพิการ

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ได้ทำการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามโครงการปรับปสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดย ผู้สูงอายุ คือ นางนวลจัยทร์ คำศรี อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 133 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร บ้านคนพิการ คือ นายอนุชิต ฤทธิปะ บ้านเลขที่ 421 หมู่ 3 ต. ท่าแร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ในการนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.ท่าแร่ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบบ้าน ...

การมอบบ้าน โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุและคนพิการ
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]