Tharae News


นิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายจเร มรดก รองนายกเทศมตรีตำบลท่าแร่ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ในการศึกษา "ระบบโรงฆ่าและโรงงานแปรสภาพสุกร" เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานในสภาพจริง ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com