Tharae News


ประกาศ
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่


ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (27 ม.ค. 63) .... อ่านรายละเอียด
ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 (3 ก.พ. 63)
   ... อ่านรายละเอียดเทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com