Tharae Newsประกาศ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
เทศบาลตำบลท่าแร่


ประกาศ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
(e-bidding)


 


 

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]