Tharae News

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านรายละเอียด


เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com