Tharae News


โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่
ประจำปี 2567

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ร่วมกับ โรงเรียนท่าแร่วิทยา กศน.ตำบลท่าแร่ ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ประจำปี 2567 ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่ ภายในกิจกรรม ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ได้อ่านกระแสพระราชดำรัส พร้อมสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 พร้อมการอวยพรวันเด็กจาก บาทหลวงเฉลิมศิลป์ จันลา เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ การเล่นเกม แจกขนม อาหาร เครื่องดื่ม จากซุ้มต่างๆ ของทางเทศบาล โรงเรียนท่าแร่วิทยา และ กศน. ตำบลท่าแร่ และการจับสลากมอบจักรยาน มอบทุนการศึกษา จากคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุน ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ประจำปี 2567
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com