Tharae News


การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีการศึกษา
2565


       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และร่วมให้กำลังใจเชียร์เด็กนักเรียนในการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะในการเล่นกีฬา มีความสามัคคี การทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ...

การแข่งขันกีฬาภยใน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]