Tharae News

วันจุดเทียน
ระลึกถึงผู้ล่วงลับ


              วันจุดเทียนระลึกถึงผู้ล่วงลับ

              ในวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายนของทุกปี  ที่หมู่บ้านท่าแร่จะมีประเพณีหนึ่งที่ทุกคนในหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพที่ใดก็ตามจะกลับมาในวันนี้  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของตน คือ งานจุดเทียนเพื่อระลึงถึงผู้ล่วงลับ  ก่อนถึงวันจุดเทียน  ญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับจะทำความสะอาดหลุมฝังศพผู้ตาย  ทาสีใหม่  ล้างหลุม หรือก่อสร้างหลุม  (หลุมที่ยังไม่ได้ก่อ)  ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ  หลุมฝังศพ

           สุสานหรือที่ชาวท่าแร่เรียกกันว่า ป่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ฝังศพของชาวท่าแร่หรือคนจากที่อื่นก็ได้ที่มีความประสงค์จะฝังที่นี่ด้วย  ภายในสุสานจะมีหลุมฝังศพหลายแบบ  บางแบบก่อด้วยอิฐแล้วทาสี  บางแบบติดกระเบื้องอย่างสวยงาม  หลุมฝังศพแต่ละหลุมเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ความสวยงามแตกต่างกัน  บางหลุมมีรูปของผู้ตายติดไว้  แต่ละหลุม ดูไม่น่ากลัว  และก่อสร้างไม่เหมือนกัน  บางหลุมสร้างหลังคาเหมือนบ้านครอบหลุมฝังศพไว้  ทุกหลุมจะมีไม้กางเขน  และมีชื่อของผู้ตายติดอยู่ ตามหลักของ พระศาสนจักรคาทอลิก  จะมีวันฉลองนักบุญทั้งหลาย ซึ่งหมายถึง             การเฉลิมฉลองนักบุญทุกองค์ในสวรรค์  ไม่เฉพาะที่ได้รับประกาศชื่อในโลกนี้เท่านั้น  ตรงกับวันที่   1  พฤศจิกายน ของทุกปี  ต่อมาได้เพิ่มวันที่  2  พฤศจิกายน  เป็นวันระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวงด้วย  หรือที่บ้านท่าแร่เรียกว่า  วันจุดเทียน  ดังนั้นศาสนาศริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  จึงมี วันฉลองบรรดานักบุญทั้งหลาย  แล้วยังมีวันระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวงด้วยอีก  1  วัน วันฉลองจึงอยู่ติดกันคือวันที่  1  พฤศจิกายน  และวันที่  2  พฤศจิกายน  แต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป  วันระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับ  จึงเลื่อนจากวันที่  2  พฤศจิกายน  เป็นวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน  เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติพี่น้อง ที่อยู่ ห่างไกลและติดภาระหน้าที่การงานได้กลับมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปด้วย

              ในตอนเย็นวันศุกร์แรกของเดือนพฤศจิกายน จะมีพิธีบูชามิสซาฉลองนักบุญทั้งหลายที่วัด ก่อนวันจุดเทียนเวลา โดยในเวลา 19.00 น. จะมีพิธีบูชามิสซที่ป่าศักดิ์สิทธิ์หรือสุสาน  ในวันนั้นบริเวณหน้าสุสานจะมีเทียนไข มีดอกไม้วางขายมากมาย  ผู้คนจะพากันมาร่วมพิธีบูชามิสซา  มีเสียงเพลงวัดเปิดให้ได้ยินดังไปทั่ว   ดูเหมือนมีงานรื่นเริงอย่างหนึ่ง  หลังพิธีบูชามิสซา จะมีการจุดเทียนในหลุมฝังศพของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว สว่างไสวไปทั่วน่าดูน่าชมมาก ในตอนเช้าวันเสาร์ซึ่งเป็นวันจุดเทียน  คนจากทั้งในหมู่บ้านท่าแร่และจากที่อื่นจะมาจุดเทียน  และร่วมพิธีบูชามิสซาในเวลา  06.00  น.  เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับญาติพี่น้องของพวกเขาที่ล่วงลับไปแล้ว  ในพิธีบูชามิสซาญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับจะนำของมาถวายเป็นจำนวนมาก  ของถวายมากมาย เหล่านั้นจะนำไปถวาย อาราม  บ้านเณร  บ้านพักสงฆ์ชรา  บริจาคให้โรงเรียน  และคนยากจน  เมื่อพิธีบูชามิสซาจบลงแล้ว ญาติพี่น้องจะร่วมรับประทานอาหารเช้าที่บ้านบ้านญาติคนใดคนหนึ่ง  ซึ่งถือว่าเป็นวันรวมญาติด้วย

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]